Klimatanpassa din trädgård

Hur skapar man en trädgård som klarar ett klimat som blir allt mer extremt och svårförutsägbart?

I den klimatanpassade trädgården går temat i biologisk mångfald där växter och material anpassas för att gynna biologisk mångfald och som står mot ett allt mer extremt klimat. Vi ser helt och hållet till växtplatsen och hur den kan utnyttjas på bästa sätt. Element som exempelvis ingår är ett noga urval av träd som gynnar både insekter och fåglar, perenner som lockar pollinatörer, vattendrag i form av bäck eller damm som bidrar till ett rikare djurliv och äng med kulturväxter.

Detta ingår i klimatanpassad trädgårdsdesign:

  • Hembesök
  • Koncept / Moodboard
    – En inspirerande presentation med förslag på växter, hårdgjorda ytor mm.
  • Översiktsplan
    – En enkel ritning där funktioner, växtlighet och hårdgjorda element ritas in i stora drag.
  • Illustrationsplan
    – En detaljerad skalenlig ritning som visar designplanen för trädgården. Medföljer förslag på karaktärsväxter samt vissa material för hårdgjorda ytor.

Pris vid förfrågan. Priset baseras på uppdragets art, trädgårdens storlek och komplexitet.

Just nu 20% på klimatanpassad trädgårdsdesign! Erbjudandet gäller t o m 25/8 2023.