Anlägga en blomsteräng

Blomsteräng är ett vackert alternativ till gräsmatta och rabatter som både är bra för miljön och ett lyft för trädgården då det kan blomma i flera månader. Det finns två typer av ängar, den annuella och den perenna – vilken man väljer beror på vad man har för växtplats. De annuella ängarna trivs på näringsrika jordar och sås nytt av varje år, en rabatt som man konverterar till blomsteräng är ett sådant exempel. En perenn äng vill ha mager jord då den helst inte vill ha konkurrens med andra grässorter som gärna växer på näringsrikare jord.

Det är viktigt att tänka på vilken sorts av ängsfrö eller plantor man väljer. Det är fördelaktigt att välja sorter som gynnar den biologiska mångfalden i Sverige, alltså växter som sprider sig och samtidigt gör nytta.

Att anlägga ängar kräver ett stort underarbete, vilket kanske är ironiskt när den egentligen är helt friväxande och sköter sig själv. Ska man anlägga en mindre yta bör man noggrant avlägsna allt ogräs på platsen, ju bättre start ängen får desto större chans att lyckas med den. Om det är en större yta är det fördelaktigt att göra underarbetet med maskiner för att få ett så bra resultat som möjligt. Om jorden exempelvis är näringsrik så bör det övre jordskiktet skalas bort och då krävs det maskiner, utifall anläggningsytan inte är väldigt liten.

Det svåra med ängen är att få den etablera sig, för som sagt den tas gärna över av ogräset. Ett sätt att göra det lite enklare för sig är att låta gräsmattan växa sig hög och plantera in så kallad vildängs-turf. Det kräver inte alls lika mycket underarbete och är billigare men tar lite längre tid att etablera. Med åren kommer vildängsblommorna från turfen sprida sig och ge en vacker vildäng.

Therese

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *