Chastleton Garden

Chastleton House har ingen park såsom många andra gods har, istället omges huset av en trädgård. Trädgården har sedan huset byggdes på 1600-talet gjorts om ett antal gånger, men grunden har bevarats sedan 1600-talet. Utgrävningar har inte visat på att någon tidigare anläggning fanns där innan man anlade trädgården, dock fanns tecken på aktivitet funnits där sedan medeltiden.

Chastletons trädgård består av en så kallad ”pleasure garden” med terrasser och två krocketbanor som anlades runt 1860. Krocketen sägs faktiskt komma från Chastleton, det var tydligen där den blev en tävlingssport. Köksträdgården tros vara anlagd 1847 och har nyligen föryngrats.

Trädgården klassas som en ”Grade II” som i England ses som en plats (eller) byggnad av ett särskilt historiskt värde och ska bevaras. Huset är av Grade I och av så kallat exceptionellt värde.

I bykyrkan intill Chastleton var det fullt av aktivitet. Det serverades afternoon tea bland gravarna. 😀

Therese

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *